top of page

Algemene voorwaarden pension

Brengen en afhalen
1. Het dier wordt gebracht en opgehaald tijdens de openingsuren, deze zijn te vinden op de website.
2. Het dier wordt enkel overgedragen aan de eigenaar of de door hem in deze overeenkomst aangeduide persoon.


Gezondheid
3. Het dier dient in goede gezondheid te zijn en verzorgd.
4. Het is aangeraden om eigen deken, slaapkussen, speeltjes of snoepjes mee te brengen. Het dier zal zich vlugger aanpassen. Let wel dat dit op eigen risico is.
5. Bij het binnenbrengen van het dier dient het vaccinatieboekje te worden afgegeven. Het vaccinatieboekje blijft gedurende het verblijf van het dier bij het Hellemeersenhof.
6. Daaruit moet blijken dat het dier minstens 21 dagen en hoogstens 11 maand voor zijn aankomst ingeënt is tegen Parvo, Carré, Hepatitis, Leptospirose en kennelhoest. Indien dit niet het geval is of bij ontbreken van vaccinatieboekje zal het dier geweigerd worden.
7. Het is aangeraden om het dier vooraf te ontvlooien en ontwormen. Indien er wormen of vlooien geconstateerd worden tijdens of na het verblijf is het pension niet verantwoordelijk.
8. Alle gebeurlijke medische kosten, erelonen en speciale kosten in het belang van het dier of voortvloeiend uit schade veroorzaakt door het dier, inbegrepen verwonding van andere dieren of medewerkers van het pension zijn ontegensprekelijk ten laste van de eigenaar en worden vergoed bij afhaling van het dier.
9. Het pension is niet verantwoordelijk bij het uitbraak van kennelhoest. De gedane dierenartskosten en kosten van medicijnen worden aan de klant doorgerekend.
10. Bij ziekteverschijnselen, duidelijk of onduidelijk, en bij verwondingen draagt het pension geen verantwoordelijkheid.
11. Bij overlijden of ontsnapping van het dier is het pension niet verantwoordelijk. Bij overlijden zal de dierenarts het stoffelijk overschot bewaren tot de eigenaar beslist wat ermee moet gebeuren.
12. Loopsheid of het vermoeden ervan dient vooraf gemeld aan het pension. Loopse teven worden niet aanvaard.
13. Bij gewichtsverlies kan het pension niet aansprakelijk worden gesteld.


Betaling
14. Alle verschuldigde bedragen zijn contant betaalbaar, behoudens uitdrukkelijke andere vermelding.
15. Bij reservatie wordt een voorschot van 30% van het verschuldigde bedrag in rekening gebracht. Dit bedrag dient overgemaakt te worden op de rekening. De reservatie is pas definitief bij het ontvangen van dit voorschot.
16. De reservatie geldt enkel na betaling van het voorschot. Het overig saldo is verschuldigd bij afhaling van het dier. Bij niet-betaling kan het pension de teruggave van het dier weigeren.
17. Bij annulatie wordt het voorschot niet teruggeven.
18. De volledig gereserveerde verblijfsduur wordt in rekening gebracht bij vroegtijdig afhalen van het dier of bij het niet komen opdagen zonder annulatie.
19. Het verschuldigde bedrag is steeds het volledige aantal gereserveerde dagen, de dagen van aankomst en vertrek inbegrepen.
20. Indien het dier later dan voorzien wordt opgehaald, wordt de werkelijke verblijfsduur in rekening gebracht.
21. Bij niet-afhaling van het ondergebrachte dier op de afgesproken datum wordt de eigenaar er op aangetekend schrijven van verwittigd dat het dier in een asiel zal worden geplaatst en dit in maximum 10 dagen na het versturen van de aangetekende brief. Alle kosten die hiermee gepaard gaan evenals de kosten van het reële verblijf zullen verhaald worden op de eigenaar en er zal worden overgegaan tot een gerechtelijke procedure.

bottom of page